Villkor

Som researrangör omfattas våra resor av resegarantilagen samt lagen om paketresor

Resegarantilag (1972:204)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Resegarantilag-1972204_sfs-1972-204/

Lag (1992:1672) om paketresor

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19921672-om-paketresor_sfs-1992-1672/?bet=1992%3A1672

Avbeställning

Vår partner kräver en deposition vid bokning som inte är återbetalbar,  varpå inbetald deposition inte är återbetalbar vid eventuell avbeställning. Skulle force majeure träda i kraft, återbetalas hela beloppet

Om kunden av någon orsak, som inte täcks av dennes försäkring, inte vill genomföra resan till fullo, kan ingen återbetalning av mellanskillnad göras

Bilder

Arrangören har rätt att använda alla bilder, utan de fotograferades samtycke, som är tagna på våra resor

Försäkring

Vi har giltig försäkring hos IF som Resebyrå för upplevelseresor och rekommenderar att man alltid kontrollerar sin arrangör att denne har gällande försäkring, för att undvika onödiga hinder och oklarheter, vid eventuella behov. När du köper en paketresa (oavsett arrangör), gäller paketreselagen, som ger Dig större trygghet